Teniski lakat i lečenje fizikalnom terapijom

Teniski lakat je termin koji označava epikondilitis spoljnje strane lakta

Epikondilitis lakta je sindrom prenaprezanja pripoja tetive ekstenzora šake. Nastaje najčešće ponavljanjem pokreta koji su velikog intenziteta pri kojima kontrakcije uzazivaju mikrotraume na samom pripoju tetive. Promene mogu biti na samoj tetivi kao i na pokosnici u regiji gde se tetiva pripaja.

 

Bol  je često i jedini simptom, ali nekada može biti i blagog otoka u regiji spoljne strane lakta. Bol je najčešće ograničen na sam pripoj ali se može širiti i niz podlakticu. Bol može biti različitog intenziteta , od blage osetljivosti na pritisak pa do "neprospavane noći".

Tegobe najčešće nastaju postepeno jer dolazi do prenaprezanja i ponavljanja sile koja deluje na pripoj.

Kod tenisera je specifično jer se pri udarcu reketom sila prenosi i tenzija se završava na pripoju mišića sa spoljnje strane lakta. U lečenju je važno pronaći aktivnost ili pokret koji dovodi do tegobe i samo korekcijom toga i terapija može biti uspešna. Problemi mogu ležati u tehnici igranja, težini reketa, gripu - hvatu reketa... O razlozima treba se savetovati sa iskusnim fizioterapeutom a nekad je važnije i sa iskusnim trenerom. Samo korekcijom tehnike i reketa se može doći do rezultata.

Na žalost ne morate biti vrhunski teniser da bi zadobili epikondilitis, nekad su i banalni razlozi dovoljni da i ljudi koji nemaju veze sa sportom imaju iste tegobe.

Terapija teniskog lakta je neoperativna i podrazumeva fizikalnu terapiju ( krio terapiju, magnet, laser , elektro terapiju / TENS , interferentne struje/,  kinesio taping), ponekad steznike - ortoze predviđene za ovu vrstu problema , poštedu od aktivnosti koja dovodi do tegobe, korekciju aktivnosti koja dovodi do tegobe.

Odabir prave kombinacije terapija poverite fizioteraupetu , lečenje je vrlo individualno i efekti i reakcije na fizikalnu terapiju vrlo različiti.

Potrebno je prilagođavati fizikalnu terapiju jer je ovo jedan od problema koji su vrlo nezahvalni za prognozu. Nekada se tegobe mogu izgubiti za nekoliko dana ali suočavamo se i sa hroničnim epikondilitisom kada je lečenje zahteva upornost i pacijenta i fizioterapeuta.

Ambulanta Dimitrijević

fizikalna terapija Beograd

fizioterapeut Beograd

teniski lakat fizikalna terapija

teniski lakat

epicondilitis lateralis

 

 

Hidrokolon terapija
Rekreativno vežbanje