Kavitacija

Kavitacija je tretman niskofrekvetnim ultrazvukom i predstavlja revolucionarnu tehniku za uklanjanje masnih naslaga. Pod dejstvom ultrazvuka u masnim ćelijama zahvaljujući precizno utvrđenoj frekvenci i snazi ultrazvučnih talasa dolazi do stvaranja mehurića koji se u trenutku kada se nakupi dovoljna energija rasprskavaju praveći talas koji se širi unutar masne ćelije i dovodi do rasprskavanja i oštecenja njene membrane. Time se trajno uništavaju masne ćelije i smanjuje se njihov ukupan broj u tkivu. Sadržaj masne ćelije se putem limfnog sistema odnosi iz medućelijskog prostora i dalje putem cirkulacije dolazi do jetre gde se masti razgraduju na isti način kao i masnoće unešene ishranom. Neke fragmente razložene masnoće (lipoproteini) potrebno je potrošiti i putem fizičke aktivnosti i na taj nacin ih ukloniti iz cirkulacije.

Pre tretmana je potrebno uraditi laboratorijske analize lipidnog statusa kako bi se proverio nivo holesterola i triglicerida. Osobe sa povišenim nivoom holesterola i triglicerida potrebno je medicinski pratiti tokom procesa lečenja gojaznosti.

Tretman je potpuno bezbolan i kombinuje se sa vakuum terapijom (vacusac) koja ima za cilj da pospeši limfnu drenažu odnosno da odnese sadržaj koji se izlio u medućelijski prostor. Radi se po pravilu jednom nedeljno i može se kombinovati sa drugim metodama lečenja gojaznosti između tretmana. Broj tretmana je individualan i zavisi od veličine i strukture masnih naslaga. Rezultati su vidljivi odmah nakon tretmana jer dolazi do smanjenja obima tretiranog područja i do nekoliko cm.

Hidrokolon terapija
Rekreativno vežbanje