Fizikalna terapija

Fizikalna terapija koristi razne oblike fizičke energije(svetlost, zvuk, magnetizam, elektricitet, toplotnu energiju, mehaničku...) u cilju lečenja oboljenja, povreda i njihovih posledica. Pri tome se pojedini oblici fizičke energije koriste pojedinačno ili kombinovano, prema potrebi uporedo sa medikamentoznim ili hiruškim lečenjem.

Fizička energija, bilo prirodom data ili veštačkim putem dobijena, prelazi iz jednog oblika energije u drugi, prema zakonu o održavanju energije, a njeno biološko delovanje manifestuje se lokalnim promenama u tkivu ili opštim reagovanjem celog organizma u zavisnosti od:

  • Kvaliteta ,odnosno vrste primenjene fizičke energije
  • Kvantiteta, odnosno trajanja i inteziteta delovanja
  • Mesta delovanja, tj. površine, opsega i vrste tkiva,
  • Stanja u kome se nalazi organizam ili pojedina tkiva, sposobnosti i mogućnosti reagovanja (stanja oboljenja ili povrede, starosti, osetljivosti, adaptacije ...)

Promene koje možemo očekivati posle primene određenih procedura fizikalne terapije su poboljšanje cirkulacije, ishrane i trofike tkiva, samim tim sprečavanje zastoja krvi i otoka tkiva. Mogu se ubrzati i regenerativni procesi, kako u pogledu anatomske i fiziološke tako i funkcionalne regeneracije.

Hidrokolon terapija
Rekreativno vežbanje