Artoze kuka i lečenje ugradnjom endoproteza

Oštećenja hrskavice i degeneracija zgloba kuka u krajnjem stadijumu zahtevaju operativnu ugradnju veštačkog kuka

Artroze zgloba kuka ili koksartroze su degenerativna, hronična oboljenja koja u različitom stepenu zahvataju hrskavicu zgloba kuka, zglobne okrajke butne kosti i karlice i pripadajuće ligamente i zglobnu kapsulu.Najteža forma koksartroze je u kojoj je zglob kuka destruiran i oštećen u stepenu da potpuno onemogućava normalnu funkciju noge. Artroza kuka se može javiti  jednostrano mada i često obostrano.

Glavni simtomi artroze kuka su stalni, manji ili jači bol, teško ograničenje pokreta u zglobu i po pravilu razvijena kontraktura kuka kada je ekstremitet savijen u kuku i noga skraćena. Muskulatura oko zgloba kuka i natkolenice je oslabljena i skraćena u ukočenom položaju noge.

Kada je zglob ovako oštećen jedina preostala opcija lečenja je hiruško lečenje ugradnjom totalne endoproteze odnosno zamenom i karličnog i butnog dela zgloba.

 

Sama operacija obezboljuje kuk i vraća pokretljivost u optimalne granice čime su stvoreni preduslovi za kvalitetan oporavak funkcije ekstremiteta i organizma u celini.

Rehabilitacija kod operativnog lečenja kuka podrazumeva pre svega dobru preoperativnu pripremu, koja se sastoji u jačanju muskulature obe noge, ruku i obuke hoda sa štakama, kako bi se bolje prebrodio neposredni postoperativni period. Nakon same operacije nastavlja se sa programom jačanja muskulature operisane noge, savlađivanju kontraktura i vraćanju pokretljivosti u zglobu kuka.Oslonac na operisanu nogu se postepeno povećava i on zavisi pre svega od tipa ugrađene endoproteze kao i od stanja muskulature.

Vrlo bitan segment rehabilitacije je obuka pacijenata za svakodnevne aktivnosti kako bi izbegli bilo kakve rizike za ugrađenu endoprotezu. To podrazumeva izbegavanje težeg opterećenja, dugog hodanja, nošenje tereta i sl. Obuka podrazumeva i izbegavanje pokreta koji endoprotezu mogu dovesti u poziciju mogućeg iščašenja. Pokreti koji se izbegavaju su savijanje u kuku preko 90 stepeni, unutrašnja rotacija kao i privođenje noge pri sedenju sa prekrštenim nogama.Iskusan fizioterapeut treba da provede pacijenta kroz sve moguće situacije u svakodnevnom šivotu i nauči ga kako da prilagodi svoje aktivnosti novonastaloj situaciji.

Terapija izbora posle ugradnje endoproteze kuka je svakako kineziterapija. Preporuka je da i pacijent po završenoj rehabilitaciji samostalno sprovodi program vežbi kako bi održavao muskulaturu i funkciju kuka u dobrom stanju. Ukoliko ima potrebe mogu se uključiti i procedure kao što je magnetna terapija ili interferentne struje, neka iskustva govore da je postoperativni tok kraći ukoliko se radi i fizikalna terapija

 

Ambulanta za rehabilitaciju Dimitrijević

fizioterapeut Beograd

fizikalna terapija Beograd

artroza kuka

coxarthrosis

koksartroza

veštački kuk 

proteza kuka

 

Hidrokolon terapija
Rekreativno vežbanje