Povreda skočnog zgloba

jedna od najčešćih povreda sa kojom se susrećemo je distorzija skočnog zgloba

Uganuće skočnog zgloba je povreda koja može biti različitog stepena.Od najlakših uganuća kada ste samo izvrnuli skočni zglob i lako istegli ligamente, preko umereno teške povrede kada dolazi do delimičnog pucanja vlakana ligamenata, pa do teških distorzija skočnog zgloba kada dolazi do pucanja ligamenata ili čak i do povrede koštanih struktura i preloma.

 

Simptomi su bol , otok , hematom, otežano hodanje  i oni se ispoljavaju u zavisnosti od težine povrede.

Svaka povreda skočnog zgloba bez obzira na težinu potrebno je da se leči na adekvatan način kako bi se izbegle kasnije komplikacije i smanjili rizici od ponovnog povređivanja. Za neke ćete pomisliti da mogu i spontano da prođu i često je to slučaj ali taj sam proces zarastanja nije isti kada se povreda ne tretira

Ono što možete odmah sami učiniti jeste da odmah po nastavku povrede stavite led i time ćete bitno pomoći u smanjenju simptoma.

Fizikalna terapija je korisna u lečenju povrede skočnog zgloba  i ne samo da možete ubrzati oporavak već i zarastanje tkiva učiniti što kvalitetnijim kako se povreda ne bi ponavljala.

U zavisnosti od faze i stepena povrede skočnog zgloba koristimo različite vrste fizikalne terapije. Na raspolaganju su nam krio terapija, magnetna terapija , laser, elektroterapija,  vakuum terapija (vacusac), kinesio taping, kineziterapija ( vežbe ) imobilizacija ortozama i steznicima

 

Ambulanta Dimitrijević

rehabilitacija

fizikalna terapija Beograd

fizioterapeut Beograd

distorsio art. talocruralis

povreda skočnog zgloba

sportske povrede

 

 

Hidrokolon terapija
Rekreativno vežbanje