Rehabilitacija posle preloma kuka

Rana rehabilitacija nakon preloma kuka je najvažniji deo oporavka

U sklopu kućne terapije veliku ulogu ima i kineziterapija.Poseban program kineziterapije radi se sa pacijentima posle preloma kuka i ugradnje veštačkog kuka ( endoproteze kuka ). Naše višegodišnje iskustvo u radu sa pacijentima govori nam o važnosti rane rehabilitacije kod pacijenata sa veštačkim kukom.Pacijenti odmah po otpustu iz bolnice započinju intezivan tretman sa fizioterapeutom.

U stanu pacijenta savetujemo promene i adaptaciju kako bi pacijenti bili što samostalniji u svakodnevnim aktivnostima. 

Kućnom terapijom po otpustu iz bolnice sprečava se prazan hod koji pacijenti imaju dok čekaju odlazak u banju.Odlazak u Banju se preporučuje u kasnijoj fazi rehabilitacije kada se pacijenti mogu samostalno brinuti o svakodnevnim izazovima na koje nailaze.

Hidrokolon terapija
Rekreativno vežbanje