Najam magneta

Dnevni najam aparata za magnetnu terapiju
  • Magnetna terapija se može izvoditi i u kući pacijenta.
  • Mi posedujemo više mobilnih aparata za magnetnu terapiju koje možete iznajmiti i koristiti samostalno u udobnosti vašeg doma.
  • Prilikom instalacije aparata pacijenti prolaze kratku obuku u korišćenju aparata i potom samostalno sprovode terapiju.
  • Brojne su prednosti ovog načina sprovođenja terapije a pre svega mogućnost maksimalno efikasnog tretmana.
  • Neka od najčešćih stanja kod kojih se primenjuje su prelomi kostiju, povrede,artroze, osteoporoza.....
  • Magnetna terapija skraćuje vreme oporavka gde posebno ističemo primenu kroz imobilizaciju kod preloma i povreda gde se po skidanju imobilizacije značajno skraćuje period oporavka.
  • Iznajmljivanje aparata za magnetnu terapiju ne zahteva stalno prisustvo terapeuta i to značajno utiče na cenu terapije
  • Dnevni najam već od 800 din
Hidrokolon terapija
Rekreativno vežbanje