Patronaža

Za teško pokretne pacijente koji nisu u mogućnosti da dolaze u Ambulantu u mogućnosti smo da ponudimo kompletnu fizikalnu terapiju u kućnim uslovima.

Pored kineziterapije u kući kao jedne od standarnih usluga možemo zahvaljujući mobilnoj opremi za fizikalnu terapiju u vašoj kući uraditi kompletnu terapiju.

Na teren možemo izaći kako kod akutnih bolnih stanja kada pacijenti moraju da miruju tako i kod hroničnih, teško pokretnih pacijenata koji ne mogu da izlaze.

Hidrokolon terapija
Rekreativno vežbanje