Rekreativno vežbanje

Baveći se rehabilitacijom pacijenata sa medicinskog aspekta shvatili smo da se put ka postizanju zdravlja ne završava sa krajem rehabilitacije. Pojam zdravlja se ne može posmatrati samo kao odsustvo bolesti, vec zdravlje ima mnogo širi smisao i ono predstavlja sposobnost da se na izazove svakodnevnog života odgovori što kvalitetnije.

Podizanjem fizickih sposobnosti ili fitnessa tela utice se na zdravlje i adekvatnije se odgovara na sve zahteve koje pred nas postavlja posao i svakodnevne aktivnosti a pri tom nam ostaje dovoljno energije da uživamo u slobodnom vremenu.

Cilj vežbanja je uravnoteženje tela, poboljšanje krvotoka, smanjenje stresa, povecanje izdržljivosti. Izvođenje vežbi treba da probudi mišice koje smo u našoj neaktivnosti zaboravili. Vežbanjem ucimo naše telo i mišice kako da reaguju u svakodnevnim aktivnostima. Kada postignemo neki nivo u kontroli tela onda nastupa ono što i jeste glavni motiv za fizicku aktivnost: osecamo se bolje, izgledamo bolje, nestaju bolovi i tegobe koje smo osecali, popravlja se držanje tela, postajemo pokretljiviji.

Programi vežbi koji se organizuju u našoj Ambulanti sprovode se u malim grupama uz apsolutnu kontrolu trenera - ucitelja - terapeuta. U zavisnosti od Vaših licnih sklonosti ili eventualnih tegoba koje ste imali možete odabrati programe PILATESA, JOGE ili Grupne vežbe za osobe sa problemima sa kicmom ili zglobovima. Svi programi se medjusobno preplicu i rade na zajednickom cilju da se naši vežbaci dobro osecaju i kada nisu u sali za vežbanje.

Hidrokolon terapija
Rekreativno vežbanje