Kavitacija

Kavitacija je tretman nisko frekvetnim ultrazvukom i predstavlja revolucionarnu tehniku za uklanjanje masnih naslaga. Pod dejstvom ultrazvuka u masnim celijama zahvaljujuci precizno utvdenoj frekvenci i snazi ultrazvucnih talasa dolazi do stvaranja mehurica koji se u trenutku kada se nakupi dovoljna energija rasprskavaju praveci talas koji se širi unutar masne celije i dovodi do rasprskavanja i oštecenja njene membrane. Time se trajno uništavaju masne celije i smanjuje se njihov ukupan broj u tkivu. Sadržaj masne celije se putem limfnog sistema odnosi iz meducelijskog prostora i dalje putem cirkulacije dolazi do jetre gde se masti razgraduju na isti nacin kao i masnoce unešene ishranom. Neke fragmente razložene masnoce (lipoproteini) potrebno je potrošiti i putem fizicke aktivnosti i na taj nacin ih ukloniti iz cirkulacije.

Pre tretmana je potrebno uraditi laboratorijske analize lipidnog statusa kako bi se proverio nivo holesterola i triglicerida. Osobe sa povišenim nivoom holesterola i triglicerida potrebno je medicinski pratiti tokom procesa lecenja gojaznosti.

Tretman je potpuno bezbolan i kombinuje se sa vakuum terapijom (vacusac) koja ima za cilj da pospeši limfnu drenažu odnosno da odnese sadržaj koji se izlio u meducelijski prostor. Radi se po pravilu jednom nedeljno i može se kombinovati sa drugim metodama lecenja gojaznosti izmedu tretmana. Broj tretmana je individualan i zavisi od velicine i strukture masnih naslaga. Rezultati su vidljivi odmah nakon tretmana jer dolazi do smanjenja obima tretiranog podrucja i do nekoliko cm.

Hidrokolon terapija
Rekreativno vežbanje